Αρχική Δημοσκόπηση για τις νέες ειδικότητες στο Δ.ΙΕΚ Βέροιας (2021-2022) CE91CF86CEAFCF83CEB1CE94CEB7CEBCCEBFCF83CEBACF8CCF80CEB7CF83CEB7CF82CE99CE95CE9ACE92CEADCF81CEBFCEB9CEB1CF82.jpg

CE91CF86CEAFCF83CEB1CE94CEB7CEBCCEBFCF83CEBACF8CCF80CEB7CF83CEB7CF82CE99CE95CE9ACE92CEADCF81CEBFCEB9CEB1CF82.jpg