Αρχική Αναδείχθηκε η γέφυρα Καραχμέτ μετά από τον καθαρισμό της βλάστησης στον Τριπόταμο CE91CEBDCEACCEB4CEB5CEB9CEBECEB7CF84CEB7CF82CE93CEADCF86CF85CF81CEB1CF82CE9ACEB1CF81CEB1CF87CEBCCEADCF84.jpg

CE91CEBDCEACCEB4CEB5CEB9CEBECEB7CF84CEB7CF82CE93CEADCF86CF85CF81CEB1CF82CE9ACEB1CF81CEB1CF87CEBCCEADCF84.jpg