Αρχική Παράταξη Α. Μαρκούλη: «Μελανή εκτροπή» στο Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας! CE91CEBDCF84CF8ECEBDCEB7CF82_CE9CCEB1CF81CEBACEBFCF8DCEBBCEB7CF82_CF86CF89CF84CEBFCEB3CF81CEB1CF86CEAFCEB1.jpg

CE91CEBDCF84CF8ECEBDCEB7CF82_CE9CCEB1CF81CEBACEBFCF8DCEBBCEB7CF82_CF86CF89CF84CEBFCEB3CF81CEB1CF86CEAFCEB1.jpg