Αρχική Μεγάλη ποσότητα δενδρυλλίων κάνναβης εντόπισε η Ασφάλεια Βέροιας (βίντεο CE9ACEB1CF84CEB1CF83CF87CEB5CEBCCEADCEBDCEB1CEB4CEB5CEBDCEB4CF81CF8DCEBBCEBBCEB9CEB1CEA4.CE91.CE92CEADCF81CEBFCEB9CEB1CF8220-5-2021.jpg

CE9ACEB1CF84CEB1CF83CF87CEB5CEBCCEADCEBDCEB1CEB4CEB5CEBDCEB4CF81CF8DCEBBCEBBCEB9CEB1CEA4.CE91.CE92CEADCF81CEBFCEB9CEB1CF8220-5-2021.jpg