Προσφορά Εργασίας: Από την ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ, εταιρία με παρουσία 25 ετών στον τομέα της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων – παραγωγής ειδών διατροφής και με συνεχή σταθερά ανοδική πορεία στην ελληνική και διεθνή αγορά, ZHTOYNTAI για μόνιμη απασχόληση στη μονάδα παραγωγής της που βρίσκεται στο 5ο χλμ Αλεξάνδρεια – Κρύας Βρύσης:

ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΧΗΜΙΚΟΙ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.

Αντικείμενο: 

• Επόπτης Γραμμών Παραγωγής

• Εργοδηγός βάρδιας

• Εργοδηγός Προετοιμασίας Υλικών

Προσόντα:

• Πτυχίο Ανώτατης/ Ανώτερης Σχολής

•  Εμπειρία σε Βιομηχανικές εγκαταστάσεις (Βιομηχανία Τροφίμων κατά προτίμηση)

•  Ικανότητα στη Διαχείριση Προσωπικού

•  Ομαδικό Πνεύμα & Προσαρμοστικότητα

•  Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσα

•  Γνώσεις χειρισμού Η/Υ

—–

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ, με ευθύνη την λειτουργία και συντήρηση Γεμιστικών και Συσκευαστικών Μηχανημάτων, παρακολούθηση γραμμών παραγωγής αλλά και τεχνικών κατασκευών.

• Πτυχίο Μηχανολόγου  (απόφοιτος Τ.Ε.Ι. ή Τεχνικών σχολών)

• Τεχνικές γνώσεις μηχανολογικών κατασκευών.

• Εμπειρία σε Βιομηχανικές εγκαταστάσεις (Βιομηχανία Τροφίμων κατά προτίμηση)

• Επιθυμητή καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ με ευθύνη την συντήρηση και λειτουργία Γεμιστικών και Συσκευαστικών Μηχανημάτων, παρακολούθηση γραμμών παραγωγής και τεχνικών κατασκευών.

• Πτυχίο Ηλεκτρολόγου / Ηλεκτρονικού  (απόφοιτος Τ.Ε.Ι. ή Τεχνικών σχολών)

• Τεχνικές γνώσεις βιομηχανικών αυτοματισμών (PLCs).

• Εμπειρία σε Βιομηχανικές εγκαταστάσεις (Βιομηχανία Τροφίμων κατά προτίμηση)

• Επιθυμητή καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

——-

ΕΡΓΑΤΕΣ / ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ, 

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

για τετράμηνη / πεντάμηνη απασχόληση κατά την περίοδο της καμπάνιας (διάστημα Ιουνίου – Νοεμβρίου) καθώς και για μόνιμη απασχόληση.

***

Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις στη μονάδα παραγωγής που βρίσκεται στο 5ο χλμ Αλεξάνδρειας – Κρύας Βρύσης.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από πρόσφατη φωτογραφία και φωτοτυπία ταυτότητας ή φωτοτυπία διαβατηρίου (με την άδεια εργασίας).

Πληροφορίες – τηλέφωνο επικοινωνίας: 233 302 7800

//

Πηγή