Αρχική Διακοπή νερού στο Μακροχώρι Δ. Βέροιας λόγω εργασιών σύνδεσης στο καινούριο δίκτυο ύδρευσης (19/5/2021) 1621405405_CE94CE95CEA5CE91CE92CEBDCEADCEBFCEB4CEAFCEBACF84CF85CEBFCF8DCEB4CF81CEB5CF85CF83CEB7CF82CE9CCEB1CEBACF81CEBFCF87CF8ECF81CEB9.jpg

1621405405_CE94CE95CEA5CE91CE92CEBDCEADCEBFCEB4CEAFCEBACF84CF85CEBFCF8DCEB4CF81CEB5CF85CF83CEB7CF82CE9CCEB1CEBACF81CEBFCF87CF8ECF81CEB9.jpg