Αρχική 5 συλλήψεις και 1 δικογραφία σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις από Τμήματα της Δ.Α. Ημαθίας CE9ACEB1CF84CEACCF83CF87CEB5CF83CEB7CEBBCEB1CEB8CF81CEB1CEAFCF89CEBDCF84CF83CEB9CEB3CEACCF81CF89CEBDCEA4CE91CE9DCEACCEBFCF85CF83CEB1CF8214-5-2021.jpg

CE9ACEB1CF84CEACCF83CF87CEB5CF83CEB7CEBBCEB1CEB8CF81CEB1CEAFCF89CEBDCF84CF83CEB9CEB3CEACCF81CF89CEBDCEA4CE91CE9DCEACCEBFCF85CF83CEB1CF8214-5-2021.jpg