Αρχική Συνδέεται με το νέο δίκτυο ύδρευσης το Μακροχώρι CE94CE95CEA5CE91CE92CEBDCEADCEBFCEB4CEAFCEBACF84CF85CEBFCF8DCEB4CF81CEB5CF85CF83CEB7CF82CE9CCEB1CEBACF81CEBFCF87CF8ECF81CEB9.jpg

CE94CE95CEA5CE91CE92CEBDCEADCEBFCEB4CEAFCEBACF84CF85CEBFCF8DCEB4CF81CEB5CF85CF83CEB7CF82CE9CCEB1CEBACF81CEBFCF87CF8ECF81CEB9.jpg