Αρχική Εμβολιάστηκε και ο Δήμαρχος Βέροιας CE95CEBCCEB2CEBFCEBBCEB9CEB1CF83CF84CEB9CEBACF8CCEBACEADCEBDCF84CF81CEBFCE9A.CEA5CE92CEADCF81CEBFCEB9CEB1CF82-CE94CEAECEBCCEB1CF81CF87CEBFCF82CE92CEADCF81CEBFCEB9CEB1CF82.jpg

CE95CEBCCEB2CEBFCEBBCEB9CEB1CF83CF84CEB9CEBACF8CCEBACEADCEBDCF84CF81CEBFCE9A.CEA5CE92CEADCF81CEBFCEB9CEB1CF82-CE94CEAECEBCCEB1CF81CF87CEBFCF82CE92CEADCF81CEBFCEB9CEB1CF82.jpg