Αρχική Οι ευχές του αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας Κώστα Καλαϊτζίδη για το Πάσχα CE95CF85CF87CEADCF82CEA0CEACCF83CF87CEB12021CE91CEBDCF84CEB9CF80CEB5CF81CEB9CF86CEB5CF81CEB5CEB9CEACCF81CF87CEB7CE97CEBCCEB1CEB8CEAFCEB1CF82.JPG

CE95CF85CF87CEADCF82CEA0CEACCF83CF87CEB12021CE91CEBDCF84CEB9CF80CEB5CF81CEB9CF86CEB5CF81CEB5CEB9CEACCF81CF87CEB7CE97CEBCCEB1CEB8CEAFCEB1CF82.JPG