Αρχική Σε έργα αναβάθμισης σχολικών μονάδων προχωρά ο Δ. Βέροιας CE88CF81CEB3CEB1CE92CEB9CEBFCEBACEBBCEB9CEBCCEB1CF84CEB9CEBACEAECF82CE91CEBDCEB1CEB2CEACCEB8CEBCCEB9CF83CEB7CF822CEBFCF85CE93CF85CEBCCEBDCEB1CF83CEAFCEBFCF85.jpg

CE88CF81CEB3CEB1CE92CEB9CEBFCEBACEBBCEB9CEBCCEB1CF84CEB9CEBACEAECF82CE91CEBDCEB1CEB2CEACCEB8CEBCCEB9CF83CEB7CF822CEBFCF85CE93CF85CEBCCEBDCEB1CF83CEAFCEBFCF85.jpg