Αρχική Εργασίες ανακατασκευής των γηπέδων μπάσκετ στη Βίλα Βικέλα CE91CEBDCEB1CEBACEB1CF84CEB1CF83CEBACEB5CF85CEAECEB3CEB7CF80CEADCEB4CF89CEBDCEBCCF80CEACCF83CEBACEB5CF84CE92CEAFCEBBCEB1CE92CEB9CEBACEADCEBBCEB11.jpg

CE91CEBDCEB1CEBACEB1CF84CEB1CF83CEBACEB5CF85CEAECEB3CEB7CF80CEADCEB4CF89CEBDCEBCCF80CEACCF83CEBACEB5CF84CE92CEAFCEBBCEB1CE92CEB9CEBACEADCEBBCEB11.jpg