Αρχική Σύμβαση για κυκλικό κόμβο στο Μακροχώρι υπέγραψε ο Δήμαρχος Βέροιας CEA5CF80CEBFCEB3CF81CEB1CF86CEAECEA3CF8DCEBCCEB2CEB1CF83CEB7CF82CE9ACF85CEBACEBBCEB9CEBACF8CCF82CE9ACF8CCEBCCEB2CEBFCF82CE9CCEB1CEBACF81CEBFCF87CF89CF81CEAFCEBFCF85.jpg

CEA5CF80CEBFCEB3CF81CEB1CF86CEAECEA3CF8DCEBCCEB2CEB1CF83CEB7CF82CE9ACF85CEBACEBBCEB9CEBACF8CCF82CE9ACF8CCEBCCEB2CEBFCF82CE9CCEB1CEBACF81CEBFCF87CF89CF81CEAFCEBFCF85.jpg