Αρχική Υπό ανάπλαση σχολικές αυλές στο Δ. Βέροιας στο πλαίσιο Βιοκλιματικής Αναβάθμισης μέσω ΕΣΠΑ CE92CEB9CEBFCEBACEBBCEB9CEBCCEB1CF84CEB9CEBACEAECE91CEBDCEB1CEB2CEACCEB8CEBCCEB9CF83CEB7CEA3CF87CEBFCEBBCEB9CEBACF8ECEBDCE91CF85CEBBCF8ECEBD1.jpg

CE92CEB9CEBFCEBACEBBCEB9CEBCCEB1CF84CEB9CEBACEAECE91CEBDCEB1CEB2CEACCEB8CEBCCEB9CF83CEB7CEA3CF87CEBFCEBBCEB9CEBACF8ECEBDCE91CF85CEBBCF8ECEBD1.jpg