Αρχική Ημαθία: 414 πακέτα λαθραίων τσιγάρων εντόπισε η ΟΠΚΕ CE9ACEB1CF84CEACCF83CF87CEB5CF83CEB7CEBBCEB1CEB8CF81CEB1CEAFCF89CEBDCF84CF83CEB9CEB3CEACCF81CF89CEBDCEA4CE91CE91CEBBCEB5CEBECEACCEBDCEB4CF81CEB5CEB9CEB1CF8226-3-21.JPG

CE9ACEB1CF84CEACCF83CF87CEB5CF83CEB7CEBBCEB1CEB8CF81CEB1CEAFCF89CEBDCF84CF83CEB9CEB3CEACCF81CF89CEBDCEA4CE91CE91CEBBCEB5CEBECEACCEBDCEB4CF81CEB5CEB9CEB1CF8226-3-21.JPG