Αρχική Ολοκληρώθηκε το 4ο Δημοτικό Συμβούλιο Εφήβων του Δ. Βέροιας 4CEBFCE94CEB7CEBCCEBFCF84CEB9CEBACF8CCEA3CF85CEBCCEB2CEBFCF8DCEBBCEB9CEBFCE95CF86CEAECEB2CF89CEBDCE94CEAECEBCCEBFCF85CE92CEADCF81CEBFCEB9CEB1CF82.jpg

4CEBFCE94CEB7CEBCCEBFCF84CEB9CEBACF8CCEA3CF85CEBCCEB2CEBFCF8DCEBBCEB9CEBFCE95CF86CEAECEB2CF89CEBDCE94CEAECEBCCEBFCF85CE92CEADCF81CEBFCEB9CEB1CF82.jpg