Αρχική Ολοκληρώθηκαν τα Rapid Test στην Αγία Βαρβάρα Βέροιας CE9FCEBBCEBFCEBACEBBCEB7CF81CF8ECEB8CEB7CEBACEB1CEBDCF84CEB1RapidTestCF83CF84CEB7CEBDCE91CEB3CEAFCEB1CE92CEB1CF81CEB2CEACCF81CEB1.jpg

CE9FCEBBCEBFCEBACEBBCEB7CF81CF8ECEB8CEB7CEBACEB1CEBDCF84CEB1RapidTestCF83CF84CEB7CEBDCE91CEB3CEAFCEB1CE92CEB1CF81CEB2CEACCF81CEB1.jpg