Αρχική Το βιογραφικό του νέου Διευθυντή Αστυνομίας Ημαθίας ταξίαρχου Γεώργιου Αδαμίδη CF84CEB1CEBECEB9CEB1CF81CF87CEBFCF82CE91CEB4CEB1CEBCCEB9CEB4CEB7CF82CE93CEB5CF8ECF81CEB3CEB9CEBFCF82.jpg

CF84CEB1CEBECEB9CEB1CF81CF87CEBFCF82CE91CEB4CEB1CEBCCEB9CEB4CEB7CF82CE93CEB5CF8ECF81CEB3CEB9CEBFCF82.jpg