Αρχική Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης και Α.Σ. Βέροιας στην Προϊσταμένη ΕΛΓΑ Βέροιας CE95CE9BCE93CE912CCE91CEBDCF84.CE91CEB3CF81CEBFCF84CEB9CEBACEAECF82CE91CEBDCEACCF80CF84CF85CEBECEB7CF822CCE91.CEA3CE92CEADCF81CEBFCEB9CEB1CF82.jpg

CE95CE9BCE93CE912CCE91CEBDCF84.CE91CEB3CF81CEBFCF84CEB9CEBACEAECF82CE91CEBDCEACCF80CF84CF85CEBECEB7CF822CCE91.CEA3CE92CEADCF81CEBFCEB9CEB1CF82.jpg