Αρχική Συνεχίζουν τις δράσεις τους και τον Φεβρουάριο 2021 οι Δασοπρόσκοποι Βέροιας 100CF87CF81CEBFCEBDCEB9CEB13CEBFCF83CF85CF83CF84CEB7CEBCCEB1CEB4CEB1CF83CEBFCF80CF81CEBFCF83CEBACEBFCF80CF89CEBDCEB2CEB5CF81CEBFCEB9CEB1CF82.jpg

100CF87CF81CEBFCEBDCEB9CEB13CEBFCF83CF85CF83CF84CEB7CEBCCEB1CEB4CEB1CF83CEBFCF80CF81CEBFCF83CEBACEBFCF80CF89CEBDCEB2CEB5CF81CEBFCEB9CEB1CF82.jpg