Αρχική Ο ταξίαρχος Γεώργιος Αδαμίδης νέος Αστυνομικός Διευθυντής Ημαθίας CEB1CEB4CEB1CEBCCEB9CEB4CEB7CF82CEB3CEB5CF89CF81CEB3CEB9CEBFCF82CEB1CF83CF84CF85CEBDCEBFCEBCCEB9CEBFCF82CEB4CEB9CEB5CF85CEB8CF85CEBDCF84CEAECF82CEB7CEBCCEB1CEB8CEB9CEB1CF82.jpg

CEB1CEB4CEB1CEBCCEB9CEB4CEB7CF82CEB3CEB5CF89CF81CEB3CEB9CEBFCF82CEB1CF83CF84CF85CEBDCEBFCEBCCEB9CEBFCF82CEB4CEB9CEB5CF85CEB8CF85CEBDCF84CEAECF82CEB7CEBCCEB1CEB8CEB9CEB1CF82.jpg