Αρχική Με Παραγωγικούς Φορείς της πόλης συναντήθηκε ο Δήμαρχος Βέροιας CE94CEAECEBCCEB1CF81CF87CEBFCF82-CEA0CEB1CF81CEB1CEB3CF89CEB3CEB9CEBACEBFCEAFCEA6CEBFCF81CEB5CEAFCF82.jpg

CE94CEAECEBCCEB1CF81CF87CEBFCF82-CEA0CEB1CF81CEB1CEB3CF89CEB3CEB9CEBACEBFCEAFCEA6CEBFCF81CEB5CEAFCF82.jpg