Αρχική 43 τσεκουριές στο σώμα της απλής αναλογικής (άρθρο) CE91CEBDCF84CF8ECEBDCEB7CF82_CE9CCEB1CF81CEBACEBFCF8DCEBBCEB7CF82_CEA6CF89CF84CEBFCEB3CF81CEB1CF86CEAFCEB128129.jpg

CE91CEBDCF84CF8ECEBDCEB7CF82_CE9CCEB1CF81CEBACEBFCF8DCEBBCEB7CF82_CEA6CF89CF84CEBFCEB3CF81CEB1CF86CEAFCEB128129.jpg