Αρχική Κυκλοφόρησε το νέο μυθιστόρημα του Βεροιώτη Λογοτέχνη Γ.Ξ. Τροχόπουλου CEA4CEA1CE9FCEA7CE9FCEA0CE9FCEA5CE9BCE9FCEA3-CE95CE9ECEA9CEA6CEA5CE9BCE9BCE9FCE9CCEA5CE98CE99CEA3CEA4CE9FCEA1CE97CE9CCE91CEA4CE9FCEA3CE91CEA1CE9CCE95CE9DCE99CE91.jpg

CEA4CEA1CE9FCEA7CE9FCEA0CE9FCEA5CE9BCE9FCEA3-CE95CE9ECEA9CEA6CEA5CE9BCE9BCE9FCE9CCEA5CE98CE99CEA3CEA4CE9FCEA1CE97CE9CCE91CEA4CE9FCEA3CE91CEA1CE9CCE95CE9DCE99CE91.jpg