Αρχική Εργασίες συντήρησης Σχολικών και Δημοτικών Κτιρίων από τον Δ. Βέροιας CEA5CF80CEBFCEB3CF81CEB1CF86CEAECEA3CF8DCEBCCEB2CEB1CF83CEB7CF82CE95CEBBCEB1CEB9CEBFCF87CF81CF89CEBCCEB1CF84CEB9CF83CEBCCEBFCF8D10CEBFCF85CE94CEB7CEBCCEBFCF84CEB9CEBACEBFCF8D.jpg

CEA5CF80CEBFCEB3CF81CEB1CF86CEAECEA3CF8DCEBCCEB2CEB1CF83CEB7CF82CE95CEBBCEB1CEB9CEBFCF87CF81CF89CEBCCEB1CF84CEB9CF83CEBCCEBFCF8D10CEBFCF85CE94CEB7CEBCCEBFCF84CEB9CEBACEBFCF8D.jpg