Αρχική Συνάντηση αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας με Σύλλογο Γεωργών Βέροιας CE9ACEB1CEBBCEB1CEB9CF84CEB6CEB9CEB4CEB7CF82CEBCCEB5CE91CEB3CF81CEBFCF84CEB9CEBACEBFCEA3CF85CEBBCEBBCEBFCEB3CEBFCE93CEB5CF89CF81CEB3CF8ECEBD.jpg

CE9ACEB1CEBBCEB1CEB9CF84CEB6CEB9CEB4CEB7CF82CEBCCEB5CE91CEB3CF81CEBFCF84CEB9CEBACEBFCEA3CF85CEBBCEBBCEBFCEB3CEBFCE93CEB5CF89CF81CEB3CF8ECEBD.jpg