Αντικείμενο

Το
πρόγραμμα αφορά 10.000 άνεργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών.
Θα παρασχεθούν υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης
επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίησης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε
συγκεκριμένους κλάδους.

Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν
οι άνεργοι που:

·                 Είναι
εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

·                Που
έχουν γεννηθεί από 01/10/1971 έως 31/12/1990.

·                Να
είναι τουλάχιστον απόφοιτοι υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

·               Να
μην έχουν παρακολουθήσει επιδοτούμενο πρόγραμμα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο (ΕΚΤ) τη τελευταία διετία 2019-2020.

Υλοποίηση

Το
συγκεκριμένο πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης
(trainingvoucher) και περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις:

· Παροχή
υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής σε 4 φάσεις (προ της έναρξης του
προγράμματος κατάρτισης, μετά τη λήξη της θεωρητικού μέρους κατάρτισης, κατά τη
διάρκεια της πρακτικής άσκησης και μετά τη λήξη της).

· Παροχή
υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 200 ωρών.

· Πιστοποίηση
των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος
κατάρτισης.

· Απόκτηση
εργασιακής εμπειρίας σε επιχειρήσεις συνολικής διάρκειας 380 ωρών.

Αντικείμενα κατάρτισης

Οι
συμμετέχοντες θα μπορούν να επιλέξουν ένα από τα παρακάτω προγράμματα
κατάρτισης στους αντίστοιχους κλάδους:

Α.
Mεταποίησης/βιομηχανίας, κατασκευών,

a)  Τεχνικός-συντηρητής
αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου

b)  Εργασίες
Μόνωσης

c) Οικοδομικές
Εργασίες-Εργασίες Κατασκευαστικού κλάδου

Β.
Eπιχειρήσεων κοινωνικής φροντίδας

a)  Στέλεχος
Κοινωνικής Φροντίδας (Διαχείριση πόνου-ψυχολογική στήριξη-δεξιότητες φροντίδας
τρίτης ηλικίας)

b)  Επαγγελματίας
Καθαριστής

c)  Λινοθηκάριος

d) Οροφοκόμος

Γ.
Tουρισμού-επισιτισμού

a)           
Σερβιτόρος

b)           
Υπάλληλος
Υποδοχής/Εξυπηρέτηση πελατών ξενοδοχείου

c)           
Υπάλληλος
τουριστικού γραφείου

d)           
Οριζόντιες
Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο χώρο της εργασίας

Κριτήρια Μοριοδότησης

Η
κατάρτιση του πίνακα των ωφελουμένων θα γίνει μέσω μοριοδότησης σύμφωνα με τα
παρακάτω κριτήρια:

1. Διάρκεια
συνεχόμενης ανεργίας (μοριοδοτούνται οι μήνες ανεργίας, ένα μόριο ανά μήνα
μέχρι 50 μήνες)

2. Ατομικό/
Οικογενειακό εισόδημα (φορολογικό έτος 2019)

3. Προγενέστερη
εμπειρία από συμμετοχή σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας

Εκπαιδευτικό Επίδομα:

Το
επίδομα που θα λάβετε με την παρακολούθηση του προγράμματος ανέρχεται στα
2.520€ .

Το
ποσό αυτό περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης το οποίο ανέρχεται σε:
1.000,00 Ευρώ (200 ώρες*5,00 ευρώ/ώρα) και το επίδομα πρακτικής άσκησης το
οποίο ανέρχεται σε: 1.520,00 Ευρώ (380 ώρες*4,00ευρώ/ώρα)

Αίτηση Συμμετοχής

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6978897897 ή στο email:
info@dictiosi.gr για
περισσότερες πληροφορίες ή εναλλακτικά επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στη
διεύθυνση
http://www.dictiosi.gr/index.php/news/item/174-voucher30-49.html  Η ειδικά
καταρτισμένη ομάδα μας βρίσκεται πάντα στη διάθεσή σας.
 

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και…  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!

//

Πηγή