Αρχική Παρέμβαση εντεταλμένου Δημ. Αστυνομίας Βέροιας Στ. Κελεσίδη μέσω InVeria.gr για την διασταύρωση Αριστοφάνους CEA3CF84CEACCEB8CEB7CF82CE9ACEB5CEBBCEB5CF83CEAFCEB4CEB7CF82-CE94CEB7CEBCCEBFCF84CEB9CEBACEB7CE91CF83CF84CF85CEBDCEBFCEBCCEB9CEB1CE92CEADCF81CEBFCEB9CEB1CF82.jpg

CEA3CF84CEACCEB8CEB7CF82CE9ACEB5CEBBCEB5CF83CEAFCEB4CEB7CF82-CE94CEB7CEBCCEBFCF84CEB9CEBACEB7CE91CF83CF84CF85CEBDCEBFCEBCCEB9CEB1CE92CEADCF81CEBFCEB9CEB1CF82.jpg