Αρχική Χρηματοδότηση 593.333 ευρώ για το δημοτικό κυνοκομείο CEBACF85CEBDCEBFCEBACEBFCEBCCEB5CEB9CEBFCEB2CEB5CF81CEBFCEB9CEB1CF82.jpg

CEBACF85CEBDCEBFCEBACEBFCEBCCEB5CEB9CEBFCEB2CEB5CF81CEBFCEB9CEB1CF82.jpg