Αρχική Κλείνει και πάλι το Ειδικό Σχολείο Βέροιας λόγω κρουσμάτων κορωνοϊού CF83CF87CEBFCEBBCEB5CEB9CEBFCEB5CEB9CEB4CEB9CEBACEB7CF82CEB1CEB3CF89CEB3CEB7CF82CE92CEB5CF81CEBFCEB9CEB1CF82.jpg

CF83CF87CEBFCEBBCEB5CEB9CEBFCEB5CEB9CEB4CEB9CEBACEB7CF82CEB1CEB3CF89CEB3CEB7CF82CE92CEB5CF81CEBFCEB9CEB1CF82.jpg