Αρχική Μήνυμα του ΕΕΕΕΚ Βέροιας για την Παγκόσμια Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία CEB5CEB5CEB5CEB5CEBACE92CEB5CF81CEBFCEB9CEB1CF82CF80CEB1CEB3CEBACEBFCF83CEBCCEB9CEB1CEB7CEBCCEB5CF81CEB1.jpg

CEB5CEB5CEB5CEB5CEBACE92CEB5CF81CEBFCEB9CEB1CF82CF80CEB1CEB3CEBACEBFCF83CEBCCEB9CEB1CEB7CEBCCEB5CF81CEB1.jpg