Αρχική Θάνατος Ημαθιώτη ιερέα στο Νοσοκομείο Νάουσας CF80CE9ACF89CEBDCF83CF84CEB1CEBDCF84CEAFCEBDCEBFCF82CEA3CEADCF80CEBACEB1CF82.jpg

CF80CE9ACF89CEBDCF83CF84CEB1CEBDCF84CEAFCEBDCEBFCF82CEA3CEADCF80CEBACEB1CF82.jpg