Αρχική Προσκοπικό χωριό στήθηκε στη Βέροια CF80CF81CEBFCF83CEBACEBFCF80CEBFCEB9CF80CEB1CF81CEBACEBFCEB1CEB3CEB1CEBDCEB1CF81CEB3CF85CF81CF89CEBD.jpg

CF80CF81CEBFCF83CEBACEBFCF80CEBFCEB9CF80CEB1CF81CEBACEBFCEB1CEB3CEB1CEBDCEB1CF81CEB3CF85CF81CF89CEBD.jpg