Αρχική Στην Πατρίδα για την εορτή του Αγ. Φιλοθέου του Κοκκίνου ο Μητροπολίτης Βεροίας CF80CEB1CF84CF81CEB9CEB4CEB1CEB1CEB3CF86CEB9CEBBCEBFCEB8CEBFCF85CEBACEBFCEBACEBACEB9CEBDCEBFCF8528329.jpg

CF80CEB1CF84CF81CEB9CEB4CEB1CEB1CEB3CF86CEB9CEBBCEBFCEB8CEBFCF85CEBACEBFCEBACEBACEB9CEBDCEBFCF8528329.jpg