Αρχική αναδρομικές ενισχύσεις από τα δασικά, αποζημίωση 7000€ για τους πληγέντες αγρότες, βοσκήσιμες γαίες IMG_426328129_CEA4CE91CEA3CE9FCEA3CE9CCEA0CE91CEA1CE96CEA4CEA9CE9ACE91CEA3_CE93CEA1CE97CE93CE9FCEA1CE97CEA3CE92CE91CEA1CEA1CE91CEA3_2CE97CEA3CEA5CE9DCE91CE9DCEA4CE97CEA3CE97.jpg

IMG_426328129_CEA4CE91CEA3CE9FCEA3CE9CCEA0CE91CEA1CE96CEA4CEA9CE9ACE91CEA3_CE93CEA1CE97CE93CE9FCEA1CE97CEA3CE92CE91CEA1CEA1CE91CEA3_2CE97CEA3CEA5CE9DCE91CE9DCEA4CE97CEA3CE97.jpg