Αρχική Συνεδρίαση δια περιφοράς θεμάτων θα πραγματοποιήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας (12/10) T9TzZavlECGXqEn0uSKdNi1WUAP4Mozb0Mbha5uqvyckCasq2fyFIbjy5PR2_xiq__MbbBRbKf0n3nKmDPRconHRKLKCoj9zgrntJOwJ3eluLkJzf5tE5cjYyzUYUQRDlAw1200-h630-p-k-no-nu.jpeg

T9TzZavlECGXqEn0uSKdNi1WUAP4Mozb0Mbha5uqvyckCasq2fyFIbjy5PR2_xiq__MbbBRbKf0n3nKmDPRconHRKLKCoj9zgrntJOwJ3eluLkJzf5tE5cjYyzUYUQRDlAw1200-h630-p-k-no-nu.jpeg