Με την παρούσα δεύτερη Πρόσκληση καλούνται οι φίλοι και τα μέλη του Συλλόγου Φίλων Μουσείου Εκπαίδευσης «Χρίστος Τσολάκης» στην εκλογο-απολογιστική Συνέλευση, που έχει οριστεί από το Δ.Σ. του, τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017, στις 6:00μμ στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας (Κοντογιωργάκη 15) λόγω μη απαρτίας της Γενικής Συνέλευσης που είχε νωρίτερα ορισθεί (παρ. 2 του αρθ. 12 του Καταστατικού).

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης είναι:

  1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Συνέλευσης.
  2. Έγκριση Πεπραγμένων ΔΣ και Διαχειριστικού Απολογισμού, (ανάγνωση σχετικών εκθέσεων της Προέδρου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.
  3. Έγκριση απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.
  4. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τις αρχαιρεσίες, αναγγελία και παρουσίαση των

υποψηφιοτήτων.

  1. Εκλογή, με μυστική ψηφοφορία, επτά (7) τακτικών καθώς και των τυχόν αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τριών (3) τακτικών καθώς και των τυχόν αναπληρωματικών μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής.
  2. Ανακοίνωση, από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής, των αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών.

 

Η Συνδρομή ανέρχεται σε  € 5,00.