Άνοιξε χθες το βράδυ μετά από ένα θρίλερ πολλών εβδομάδων η εφαρμογή τουTaxisnet για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Η νέα φορολογική δήλωση έχει κάποιες, όχι σημαντικές, διαφορές σε σχέση με την περυσινή δήλωση. Ωστόσο, χρειάζεται προσοχή προκειμένου να αποφευχθούν λάθη που μπορούν να κοστίσουν σε χρήμα και φόρο. Το Capital.gr παρουσιάζει 10 σημαντικές λεπτομέρειες για τη φετινή φορολογική δήλωση.

1.  Η περίοδος υποβολής των φορολογικών δηλώσεων θα είναι τουλάχιστον τρίμηνη που σημαίνει ότι η φορολογική δήλωση θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο έως το τέλος Ιουνίου. Ανοικτό είναι όμως το ενδεχόμενο να δοθεί παράταση μερικών εβδομάδων και η προθεσμία να μεταφερθεί έως τα μέσα Ιουλίου.

2.  Ο φόρος που θα προκύψει με τη φορολογική δήλωση θα πρέπει να πληρωθεί σε τρεις διμηνιαίες δόσεις, δηλαδή έως το τέλος Ιουλίου, Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου. Αυτό θα ισχύσει σίγουρα για όσους υποβάλλουν τη φορολογική τους δήλωση μέσα στο επόμενο 10ήμερο. Ωστόσο, ανοικτό είναι το ενδεχόμενο να υπάρξει αλλαγή έτσι ώστε ο φόρος να μπορεί να πληρωθεί σε 5 ή 6 μηνιαίες δόσεις, έως το τέλος του έτους. Για την εφάπαξ εξόφληση του φόρου δεν χορηγείται καμία έκπτωση.

3.  Η δήλωση υποβάλλεται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, όπως στις περιπτώσεις δήλωσης που υποβάλλεται από τους κληρονόμους θανόντος.

4.  Οι φορολογούμενοι που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης έχουν από φέτος δικαίωμα (και όχι υποχρέωση) να υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση.

5.  Οι κωδικοί της φορολογικής δήλωσης που αφορούν σε εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις καθώς και φόρους που παρακρατήθηκαν είναι προσυμπληρωμένοι χωρίς τη δυνατότητα αλλαγών από τους φορολογούμενους. Για τυχόν λάθη στα ποσά οι φορολογούμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στον φορέα που δήλωσε τα στοιχεία των εισοδημάτων τους στο Taxisnet. Προσυμπληρωμένα είναι και τα στοιχεία για το τεκμήριο ΙΧ. Όλα τα εισοδήματα θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλωθούν στη φορολογική δήλωση.

6.  Τόκοι και ποσά που έχουν καταβάλλει οι φορολογούμενοι για την εξυπηρέτηση τραπεζικών δανείων έχουν αναρτηθεί για πληροφοριακούς λόγους στη φορολογική δήλωση. Ο φορολογούμενος θα πρέπει να ελέγξει τα σχετικά ποσά και να μεταφέρει στους σχετικούς κωδικούς της φορολογικής δήλωσης τα ακριβή εισοδήματα από τόκους ή το ποσό της δαπάνης για εξυπηρέτηση δανείων. Στις περιπτώσεις συνδικαιούχων θα πρέπει ο ίδιος ο φορολογούμενος να επιμερίσει τα ποσά. Θα πρέπει να δηλωθεί και το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε από τους τόκους

7.   Τα τέκνα βαρύνουν υποχρεωτικά τους φορολογούμενους και δηλώνονται ως προστατευόμενα μέλη. Αυτό δεν ισχύει στις περιπτώσεις που το τέκνο έχει δικό του φορολογητέο εισόδημα πάνω από 3.000 ευρώ ή 6.000 εφόσον έχει αναπηρία πάνω από 67%. Στις περιπτώσεις αυτές τα τέκνα υποβάλουν δική τους φορολογική δήλωση.

8.   Η φορολογική δήλωση είναι υποχρεωτική για όλους τους φορολογούμενους άνω των 18 ετών εφόσον είχαν το 2015 έστω και ένα ευρώ πραγματικό εισόδημα.

9.      Ο κωδικός 049 στον οποίο δηλώνονται οι αποδείξεις είναι απενεργοποιημένος που σημαίνει ότι η έκπτωση φόρου έως 2.100 ευρώ θα δοθεί σε όλους τους μισθωτούς και συνταξιούχους ανεξάρτητα από τις αποδείξεις που έχουν συγκεντρώσει.

10.    Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που το 2015 έχουν ανείσπρακτα ενοίκια θα πρέπει προκειμένου να μην φορολογηθούν για αυτά να προσκομίσουν στην εφορία αντίγραφο διαταγής πληρωμής ή απόδοσης μισθίου ή αγωγή καταβολής μισθωμάτων. Με την προσκόμιση στην εφορία “ξεκλειδώνει” ο κωδικός για τη δήλωση των ανείσπρακτων ενοικίων.

Του Σπύρου Δημητρέλη