Από το Δήμο Βέροιας Ανακοινώνεται ότι έχει αλλάξει ο αριθμός τηλεφώνου της αναγγελίας βλαβών των υπαίθριων δικτύων ηλεκτροφωτισμού, που αφορά καμένους λαμπτήρες και βλάβες στα δίκτυα της ΔΕΗ, των πλατειών, πάρκων και πεζοδρόμων. Ο νέος τηλεφωνικός αριθμός είναι 2331350686 στον οποίο υπάρχει και η δυνατότητα καταγραφής της βλάβης σε ώρες εκτός ωραρίου.