Στην ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας www.veria.gr αναρτήθηκε η Ανακοίνωση – Πρόσκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας που αφορά τη Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση της εγκατάστασης και λειτουργίας του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 0,55 MW, της εταιρίας με την επωνυμία «Βασιλείου Ενεργειακή Ο.Ε.», που θα εγκατασταθεί στο ποταμό «Τριπόταμος», του Δ. Βέροιας, στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ανήκει στην υποκατηγορία 2 της πρώτης (Α) κατηγορίας – ομάδα 10η – α/α 08), προς ενημέρωση των πολιτών.

Διατύπωση γνώμης έως τις 11/03/2016, στα γραφεία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος – Καθαριότητας – Πολιτικής Προστασίας, (Μητροπόλεως 55 – 4ος όροφος) ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο garani@veria.gr.