Τέλος εποχής στις λογιστικές καταστάσεις  τριμήνου και εννιαμήνου σηματοδοτούν από φέτος τα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα διαφάνειας που υιοθετεί πλέον και η Ελλάδα.

Με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή και στο οποίο ενσωματώνονται ευρωπαϊκές οδηγίες για τη διαφάνεια στην κεφαλαιαγορά (τροποποίηση του νόμου 35556/2007), καταργείται από φέτος (σ.σ με την ψήφιση) η υποχρέωση δημοσίευσης των λογιστικών καταστάσεων 3μήνου και 9μήνου και παραμένει μόνο αυτή της έκδοσης καταστάσεων 6μήνου και ετήσιων ισολογισμών. Αυτό σημαίνει ότι οι εισηγμένες εταιρείες (όσες δεν το επιθυμούν) δεν θα δημοσιεύσουν λογιστική κατάσταση τον Ιούνιο για αυτό το τρίμηνο, ούτε για τις επιδόσεις 9μήνου. Επίσης με άλλη διάταξη παρατείνεται η προθεσμία δημοσίευσης οικονομικής έκθεσης σε τρεις ()από δύο) μήνες από τη λήξη της οικονομικής περιόδου.

Η παράδοξη άποψη ότι ενισχύεται η διαφάνεια ενώ περιορίζεται η πληροφόρηση των επενδυτών σε σχέση με τις οικονομικές επιδόσεις των εταιρειών στα 3μηνα και 6μηνα, εδράζεται στο συμπέρασμα πως επειδή οι λογιστικές καταστάσεις τριμήνου και εννιαμήνου δεν συνοδεύονται από υπογεγραμμένες εκθέσεις ορκωτών ελεγκτών, η ποιότητα της πληροφόρησης είναι χαμηλή και δεν εξασφαλίζεται η ορθότητα των στοιχείων.

Στην πραγματικότητα η κατάργηση αυτής της υποχρέωσης σχετίζεται περισσότερο με τον στόχο μείωσης του κόστους για τις εισηγμένες εταιρείες (εκδότες), και ειδικά στην Ελλάδα η συγκεκριμένη διάταξη αναμένεται ότι θα γίνει “πανηγυρικά” δεκτή από τις επιχειρήσεις οι οποίες διαμαρτύρονται συστηματικά για τα υψηλά κόστη που δημιουργούν οι ανάγκες αυξημένης πληροφόρησης των επενδυτών.

Μια άλλη εξίσου οξύμωρη διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (αντίστοιχα και στις ευρωπαϊκές Αρχές) να …αποκρύπτουν πληροφορίες για πρόστιμα και κυρώσεις που επιβάλουν σε εισηγμένες εταιρείες. Ενώ με το άρθρο 26α που προστίθεται στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι οι κυρώσεις που επιβάλλονται θα έχουν αποτρεπτικό αποτέλεσμα, προβλέπεται παράλληλα ότι “η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να αναβάλει την δημοσιοποίηση ή να δημοσιεύει ανώνυμα την πληροφορία”, εφόσον η δημοσιοποίησή της απόφασης θέτει “σε σοβαρό κίνδυνο τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος ή μιας διεξαγόμενης έρευνας ή θα προκαλούσε δυσανάλογη και σοβαρή βλάβη στα εμπλεκόμενα ιδρύματα και πρόσωπα ή εφόσον στην περίπτωση που οι κυρώσεις επιβάλλονται σε φυσικό πρόσωπο.

Βασίλης Γεώργας