Στην Cosco περνά το 67% του ΟΛΠ, καθώς υπέβαλε βελτιωμένη προσφορά ύψους 368,5 εκατ. ευρώ και ανακηρύχθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ ως πλειοδότρια του διαγωνισμού.

Στο ύψος του 1,5 δισ. ευρώ θα ανέλθει η συνολική αξία που θα αποκομίσει το Δημόσιο από τη συμφωνία Σύμφωνα με το ΤΑΙΠΕΔ, η συνολική αξία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη βελτιωμένη προσφορά των 368,5 εκατ. ευρώ, υποχρεωτικές επενδύσεις ύψους 350 εκατ. ευρώ την επόμενη δεκαετία και τα αναμενόμενα έσοδα του Δημοσίου από τη Σύμβαση Παραχώρησης (αντάλλαγμα παραχώρησης σε ποσοστό 3,5% του κύκλου εργασιών του ΟΛΠ), αναμενόμενου συνολικού ύψους της τάξης των 410 εκατ. ευρώ. Στο συνολικό ποσό λαμβάνονται, επίσης, υπόψη τα αναμενόμενα μερίσματα και οι τόκοι που θα εισπραχθούν από το ΤΑΙΠΕΔ, καθώς και οι εκτιμώμενες (πέραν των ελάχιστων υποχρεωτικών) επενδύσεις, μέχρι τη λήξη της παραχώρησης το 2052.

Ο κινεζικός όμιλος ήταν ο μοναδικός επενδυτής που είχε υποβάλει δεσμευτική προσφορά την προηγούμενη εβδομάδα και είχε κληθεί από το ΤΑΙΠΕΔ να βελτιώσει το τίμημα που προσέφερε αρχικά. Σήμερα, κατέθεσε βελτιωτική δεσμευτική προσφορά, προσφέροντας τίμημα 22 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι 368,5 εκατ. ευρώ για το ποσοστό του 67% του ΟΛΠ. Μόλις υποβάλλει και τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά που απαιτούνται, η Cosco θα ανακηρυχθεί «Προτιμώμενος Επενδυτής», σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού.

Την Τρίτη, η αποτίμηση της εταιρείας στο ΟΛΠ ΑΕ στο χρηματιστήριο διαμορφώθηκε στη λήξη της συνεδρίασης στα 337 εκατ. ευρώ.