Την πραγματοποίηση συνεδρίου αιρετών γυναικών στην Καβάλα από 7-9 Απριλίου αποφάσισε η Επιτροπή Ισότητας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, κατά τη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, παρουσία του προέδρου της ΚΕΔΕ Γιώργου Πατούλη.

Το συνέδριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο της προώθησης της «Ευρωπαϊκής Χάρτας Ισότητας των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες». Πρώτο βήμα για την υλοποίηση των αρχών της Χάρτας είναι κατά τη διάρκεια του συνεδρίου οι εκπρόσωποι των δήμων της χώρας να προχωρήσουν στην υπογραφή της, ενώ το αμέσως επόμενο είναι η δημιουργία και λειτουργία Γραφείων Ισότητας σε όλους τους δήμους της χώρας.

Αναφερόμενος ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης στη σκοπιμότητα του Συνεδρίου τόνισε ότι: «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση της χώρας πρέπει να συμβάλει τα μέγιστα στην άμβλυνση των ανισοτήτων μεταξύ των δύο φύλων στις τοπικές κοινωνίες και να αποτελέσει ”ομπρέλα” προστασίας της ισονομίας και ισοπολιτείας μεταξύ ανδρών και γυναικών».

Παράλληλα, σημείωσε, η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει με νέους τρόπους, δράσεις και δομές να στηρίξει τις γυναίκες που σήμερα εισπράττουν πρώτες τις συνέπειες της ανεργίας, του αποκλεισμού και τα φαινόμενα της ενδοοικογενειακής βίας, που αυξάνονται στην περίοδο της κρίσης.

«Με το συνέδριο αυτό ευελπιστούμε να ανοίξουμε νέους δρόμους και να εισάγουμε νέες πρακτικές για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων και να ενισχύσουμε τον λόγο και τον ρόλο των γυναικών στις τοπικές κοινωνίες» πρόσθεσε ο κ. Πατούλης.