Έως την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2015 πρέπει να καταβληθούν οι δόσεις των ρυθμίσεων των ληξιπροθέσμων οφειλών, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΕΕ. Συγκεκριμένα, μέσω ω πάγιας εντολής πρέπει να καταβληθεί:
– η μηνιαία δόση ρυθμίσεων ν. 4152/2013, ν. 4321/2015,
– η μηνιαία δόση των ανωτέρω ρυθμίσεων που δεν εξοφλήθηκε την 30.11.2015 με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις.
Ασφαλισμένοι που έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε, να υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στο λογαριασμό τους κατά την ώρα εκτέλεσης παγίων εντολών της Τράπεζας επιλογής τους για την εξόφληση των δόσεων.
Προτείνεται η έγκαιρη πίστωση του λογαριασμού από την Τετάρτη 30.12.2015.