Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου: Παραμονή Χριστουγέννων η πρωινή αποκομιδή των απορριμμάτων θα γίνει κανονικά όπως ορίζει το πρόγραμμα, και  η  νυχτερινή αποκομιδή των απορριμμάτων στο κέντρο της Νάουσας θα γίνει κανονικά όπως ορίζει το πρόγραμμα στις 10 το βράδυ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 Δεκεμβρίου : Ανήμερα Χριστουγέννων  Λόγο Αργίας δεν θα γίνει αποκομιδή απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 Δεκεμβρίου:  Λόγο Αργίας δεν θα γίνει αποκομιδή απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 Δεκεμβρίου: :  Λόγο Αργίας δεν θα γίνει αποκομιδή απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.

ΠΕΜΠΤΗ 31 Δεκεμβρίου: Παραμονή Πρωτοχρονιάς η πρωινή αποκομιδή των απορριμμάτων θα γίνει κανονικά όπως ορίζει το πρόγραμμα, και  η  νυχτερινή αποκομιδή των απορριμμάτων στο κέντρο της Νάουσας θα γίνει στις 17:00 το απόγευμα και όχι στις 22:00 το βράδυ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 Ιανουαρίου: Λόγο Αργίας δεν θα γίνει αποκομιδή απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 Ιανουαρίου: Η αποκομιδή απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών θα γίνει κανονικά όπως ορίζει το πρόγραμμα.

Παρακαλούμε όλους τους δημότες του Καλλικρατικού Δήμου Νάουσας να σεβαστούν το πρόγραμμα της υπηρεσίας καθαριότητας, για το καλύτερο αποτέλεσμα του Δήμου μας.