Στο πλαίσιο της στρατηγικής ελέγχων που έχει αναπτύξει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων για την αντιμετώπιση των διασυνοριακών κυκλωμάτων που δραστηριοποιούνται στο λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων, το Τμήμα Πληροφοριών, Παραποιημένων & Δίωξης του Ε’ Τελωνείου Πειραιά, αξιοποιώντας πληροφορίες της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ., προέβη την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου σε κατάσχεση, ως αντικειμένων λαθρεμπορίας, δύο εμπορευματοκιβωτίων που περιείχαν 20.880.000 τεμάχια τσιγάρα, τα οποία έφεραν τα εμπορικά σήματα «R.G.D», «JIM» και «RICHMAN».

Οι αναλογούντες στα ανωτέρω δασμοί και φόροι ανέρχονται στο ποσό των 3.820.680,83 ευρώ.

Τα φορτωτικά έγγραφα ανέφεραν ως περιεχόμενο των εμπορευματοκιβωτίων «Κουβέρτες» και διαφορετικούς φερόμενους παραλήπτες στην Αττική.

Η έρευνα για τον εντοπισμό των τελικών παραληπτών συνεχίζεται.