Έξι (6) άτομα θα προσλάβει το ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας σύμφωνα με την προκήρυξη την οποία δημοσίευσε στην επίσημη ιστοσελίδα του.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.