Την ετήσια λίστα «Year in Review» με τα γεγονότα που απασχόλησαν περισσότερο τον κόσμο μέσα στο 2015 δημοσίευσε το Facebook. Μέσα σε αυτά υπάρχουν πολλές δυσάρεστες καταστάσεις, αλλά και το ελληνικό θέμα που αποτελεί αντικείμενο συζήτησης σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Σύμφωνα με το δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο, η λίστα διαμορφώθηκε μετρώντας το πόσο συχνά ένα θέμα αναφερόταν σε αναρτήσεις στο Facebook μεταξύ 1 Ιανουαρίου και 1 Δεκεμβρίου 2015. Προκειμένου να γίνει συγκρότηση της λίστας, οι αναρτήσεις στο Facebook συγκεντρώθηκαν ανώνυμα και στην συνέχεια κατατάχθηκαν ανάλογα με το πόσες αναφορές είχε το κάθε θέμα για να δημιουργηθεί η σύνοψη της χρονιάς στο Facebook.