Το 5ο ΓΕΛ Βέροιας συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA1 μετά την έγκριση της αίτησής του σε σχέδιο κινητικότητας προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης με τίτλο « Exploring ICT to Educate Students for an Internationally Sustainable School”. Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA1 χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προσφέρει την ευκαιρία σε στελέχη σχολικών μονάδων να βιώσουν μια μαθησιακή εμπειρία σε μια άλλη χώρα με σκοπό την απόκτηση νέων ικανοτήτων σε σχέση με τις ανάγκες του σχολείου τους.

Στα πλαίσια της υλοποίησης του συγκεκριμένου σχεδίου κινητικότητας οι εκπαιδευτικοί του 5ου ΓΕΛ Βέροιας, Αξούριστου Χαρά φιλόλογος, Γιαννάκη Ελένη καθηγήτρια Αγγλικών, Κωστοπούλου Ελένη καθηγήτρια Αγγλικών και Μοσχόπουλος Αναστάσιος καθηγητής Κοινωνιολογίας – υπεύθυνος Σχολικής Βιβλιοθήκης ΕΠΕΑΕΚ, θα συμμετάσχουν σε διαρθρωμένα προγράμματα μαθημάτων στην Ισπανία και στη Μάλτα που αφορούν τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στη σχολική τάξη με στόχο την εφαρμογή του μοντέλου της «Μικτής Μάθησης» (Blended Learning) που συνδυάζει τη «διά ζώσης» παραδοσιακή διδασκαλία με τη Διαδικτυακή μάθηση (Online Learning).

Η συμμετοχή των τεσσάρων εκπαιδευτικών στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα επιμόρφωσης θα συμβάλλει στην επαγγελματική τους βελτίωση και στην απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων και εμπειριών, ώστε να ικανοποιηθεί η ανάγκη εκσυγχρονισμού των διδακτικών πρακτικών και η αξιοποίηση του εξοπλισμού και των υποδομών του σχολείου. Ταυτόχρονα η επαφή τους με συναδέλφους άλλων Ευρωπαϊκών σχολείων και η ανταλλαγή εμπειριών και διδακτικών πρακτικών θα ενισχύσει την Ευρωπαϊκή διάσταση και εξωστρέφεια του σχολείου, καθώς θα καλλιεργήσει το έδαφος για μελλοντικές συνεργασίες.

ΚΑ2 – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Εγκρίθηκε, φέτος, για το 5ο Λύκειο Βεροίας, ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA2 . Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα του 5ου Λυκείου έχει τίτλο “FOOD FOR THOUGHT”., και επιχορηγείται από το Ίδρυμα. Κρατικών. Υποτροφιών το οποίο αποτελεί την Εθνική Μονάδα διαχείρισης του προγράμματος Erasmus+.

Το “FOOD FOR THOUGHT”. θα έχει διάρκεια δυο έτη 2015-16 και 2016-17 . Για την υλοποίηση του προγράμματος το σχολείο θα συνεργαστεί με τα εξής σχολεία:

1.Sortland Videregående Skole-Νορβηγία 2.Maria-Ward-Schule Aschaffenburg-Γερμανία, 3.Harlindis en Relindis College Heilig Kruis – Sint-Ursula B-Βέλγιο.

Ευρωπαίοι μαθητές και εκπαιδευτικοί θα συνεργαστούν και θα ερευνήσουν τέσσερεις Θεματικές ενότητες. Α. μέθοδοι παραγωγής τροφίμων στις ευρωπαϊκές χώρες, Β. Συσκευασίες τροφίμων, Γ. Ημερομηνίες λήξης τροφίμων και πολιτικές που ακολουθούνται, Δ. εισαγωγές –εξαγωγές τροφίμων.

Μέσα από αυτό το πρόγραμμα , το 5ο Λύκειο Βεροίας προσδοκά ότι οι μαθητές του θα μάθουν να δουλεύουν ομαδικά, θα κοινωνικοποιηθούν, θα γνωρίσουν τον τόπο τους καλύτερα, θα έλθουν σε επαφή με ευρωπαίους συνομηλίκους τους . Γενικότερα θα ανοίξουν παράθυρα προς την μεγάλη οικογένεια της Ευρώπης για τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τις οικογένειες τους.

Στις 21-25 Οκτωβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση συντονιστών του ευρωπαϊκού προγράμματος στην πόλη Aschafenburg Γερμανίας. Οι υπεύθυνοι του κάθε συμμετέχοντος ευρωπαϊκού σχολείου συμφώνησαν σε ένα άτυπο πρωτόκολλο συνεργασίας και σχεδίασαν τις δραστηριότητες που θα λάβουν χώρα σε κάθε επίσκεψη- ανταλλαγή . Δεκαοκτώ μαθητές και έξι καθηγητές του 5ου ΓΕΛ Βεροίας θα επισκεφθούν τα συνεργαζόμενα σχολεία στην Νορβηγία, Βέλγιο και Γερμανία κατά τη διάρκεια των δύο χρόνων του εγκεκριμένου σχεδίου “FOOD FOR THOUGHT”. Στη συνάντηση αυτή συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί Ελένη Κωστοπούλου- Αγγλικών και Κατερίνα Ραφτοπούλου- χημικός.