Από την Αντιδημαρχία Αγροτικής Ανάπτυξης και Υπηρεσίας Δόμησης-Περισουσίας ανακοινώθηκε η έγκριση του Κανονισμού καθορισμού και επιβολής τέλους αυθαίρετης χρήσης δημοτικών εκτάσεων σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 263/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την υπ’ αριθ. 263/2015 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βέροιας ενέκρινε τον Κανονισμό Καθορισμού και Επιβολής Τέλους Αυθαίρετης Χρήσης Δημοτικών Εκτάσεων. Με τον Κανονισμό αυτό θεσπίστηκαν οι γενικές αρχές και κατευθύνσεις για τη διαδικασία επιβολής τέλους σε όσους κατέχουν ή και χρησιμοποιούν αυθαίρετα δημοτικές εκτάσεις (αγροτεμάχια ή οικόπεδα). Η επιβολή του τέλους δεν αναιρεί την υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής διοικητική αποβολή ή και την ποινική δίωξη αυτών που συντελούν την παράνομη χρήση του ακινήτου (παρ. 5, αρθ. 19, Β.Δ.24/1958 ΦΕΚ171Α/1958 και ΣτΕ 1662/1984).

Το πλήρες κείμενο του κανονισμού είναι διαθέσιμο:

  1. Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου
  2. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.veria.gr/new/index.php/news/anakoinoseis
  3. Στο Τμήμα Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Βέροιας (πληροφορίες: Κ. Ρακιτζής, τηλ: 2331350560)